PLATTFORM

Logo PLATTFORM


15. juni 2021

Live Stream 15.6.2021 Kl. 09:15

Seminar om ekstremisme i samarbeid med ARKIVET og RVTS Sør

Tema: Høyreekstremisme «Nynazister blant oss» /
ISIS «Kvinnelige fremmedkrigere og deres rolle»

09:15   Velkommen  Arkivet v/Direktør Kristine S Sødal

Plattform v/Omar Sadiq

09:20   Innledning av Magne Langseth Radikaliseringskontakt i Agder Politidistrikt / Plattform

09:30   Women in the Alt-Right and Online Radicalization, Dr Eviane Leidig  

             Research Fellow, International Centre for Counter-Terrorisme,  Hague, Netherlands

10:30   Pause

10:45   Tina Askanius associate professor at Malmø Universitet

             «Høyreekstreme kvinner og deres roller i Sverige»

11:45   Lunsj

12:45   Radikalisering, rekruttering og (mislykket) reintegrering; Fortellinger og

             emosjonelle opplevelser blant danske utenlandske fremmedkrigere og pårørende i tiden

             etter ISIS v/ Kathrine Elmose Jørgensen Ph.d.-stipendiat/ University of Copenhagen

13:45   Pause

14:00   Nynazister blant oss – På innsiden av den nye høyreekstremismen v/Harald S. Klungtveit

15:00  Avslutning fra Rvts Sør