Foreningen for barnepalliasjon

Logo Foreningen for barnepalliasjon


12. juni 2021

Grunnsteinsnedleggelse 12.juni 2021 Kl. 14:00

Velkommen til digital grunnsteinsnedleggelse for Andreas Hus - Norges første barnehospice!

Ny oppblussing av Covid i Kristiansand gjør at nedleggelsen av grunnstein den 12. juni skjer digitalt kl. 14:00

Helse- og omsorgsminister Bent Høie har sporty sagt ja til å stå for selve seremonien via storskjerm heller enn
å gjøre det fysisk, siden lokale restriksjoner gjør at bare fem personer kan være til stede på tomten på Eg der
Andreas Hus skal bygges. Fysisk tilstede er ordfører i Kristiansand, Jan Oddvar Skisland og nærmeste familie til Andrea.


Vi håper du vil delta via skjermen når vi endelig markerer starten på Norges første barnehospice, Andreas Hus.